Certicate


การรับรองสมรรถนะด้านการประเมินความเสี่ยง

กำลังคนด้านการบริหารความเสี่ยงยังคงเป็นที่ต้องการ สืบเนื่องจากทักษะและสมรรถนะด้านนี้ยังคงจำเป็นในองค์กรภายใต้สภาพการประกอบธุรกิจที่เต็มไปด้วยความโกลาหล

คำถามคือ
จะรับรองได้อย่างไรว่าคนที่รับเข้ามาทำงานจะมีทักษะหรือสมรรถนะที่สามารถทำงานในด้านนี้ได้ ปัจจุบันมีสถานการศึกษาที่มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี/โท ที่สอนในสาขาวิชาการบริหารความเสี่ยงอยู่บ้าง (แต่ในต่างประเทศจะเยอะกว่า) โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial risk) ซึ่งถูกสอนในคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี นอกจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี/โท ในวงการบริหารความเสี่ยงการรับรองสมรรถนะหรือประกาศนียบัตรระดับโลกหรือ International Certificate (ที่นอกเหนือจากประกาศนียบัตรทีได้หลังอบรมเสร็จ) พอมีอยู่บ้าง

ปัญหาคือ
ส่วนใหญ่ International Certificate มักต้องอาศัยทักษะด้านภาษาอังกฤษพอสมควรและคนไทยก็ไม้เบื่อไม้เมากับภาษาอังกฤษ  
ขอรวบรวม International Certificate ให้กับคนที่สนใจไปลองสอบดูดังนี้นะครับ

Certificate Financial Risk
https://www.garp.org/frm       
https://prmia.org/Public/PRM/PRM-Designation/Publi...

Certificate Project Risk
https://www.pmi.org/certifications/risk-management-rmp

Certificate Enterprise Risk 
COSO:
 
https://www.theiia.org/en/products/learning-soluti...
https://www.aicpa.org/cpe-learning/course/coso-ent...
https://cpd.cimaglobal.com/product/COSO-Enterprise...

Certificate Risk จากที่อื่น ๆ 
https://www.theirm.org/
https://www.rims.org/certification/rims-crmp/about
https://www.soa.org/education/exam-req/edu-cera-re...
 (สายประกัน)


หากเรายังมีความรู้ไม่เทพมากและไม่เก่งภาษาอังกฤษ

มีทางออกดังนี้ครับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทดสอบสมรรถนะ หรือเรียกว่าระบบ Micro-Credentials (MC) เข้าร่วมทดสอบสมรรถนะที่มุ่งเน้นไปที่กระบวนการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เพียงสมรรถนะเดียว **** ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีค่าใช้จ่าย (เปิดให้ทดลองฟรี) 

ผลดีคือ รับรองสมรรถนะเพียงด้านเดียวก่อน เหมือนชิมรางว่าเราจะเดินสายด้านนี้ไหวไหม ในอนาคตอาจจะมี MC อื่น ๆ ออกมา

หากคนถามว่า MC (Micro Credential) คืออะไร หลายคนเข้าใจว่าคือการอบรมหรือเปล่า อาจจะไม่ใช่แบบนั้นครับ แต่เป็นการออกแบบระบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถนะได้ศึกษา Learning Journey ผ่าน Platform ของระบบด้วยตนเอง โดยผู้ออกแบบได้กำหนด reference sources เเละสื่อการเรียนการสอนไว้ 

ผลลัพธ์สุดท้ายคือการรับรองสมรรถนะของคนเข้ารับการทดสอบ โดย Earners (คนเข้ารับการทดสอบจะต้องส่งหลักฐาน Evidences (เหมือนทำการบ้านส่ง)) ซึ่งไม่เยอะมาก เพื่อเป็นการ guarantee ว่า คนเข้ารับการทดสอบมีสมรรถนะในการประเมินความเสี่ยงในองค์กรได้จริงและผู้ออกแบบจะส่งคำแนะนำกลับหากมีข้อแก้ไข หรืออาจจะผ่านเลยโดยไม่ต้องปรับ

Certicate ในแบบ Digital Badge

สิ่งส่งมอบเมื่อผ่านคือ Certicate ในแบบ Digital Badge ตามภาพ ซึ่ง Digital Badge มีประโยชน์เพราะเชื่อมโยงกับพวก Social Media หรือ Platform ในการหางานเช่น Linkedin ได้เลย

****  อย่าลืมนะครับ เวลาทองจริง ๆ เพราะระบบนี้ยังเปิดให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย