Our Experience

ประสบการณ์ด้านที่ปรึกษา

   ที่ปรึกษาเลขาธิการด้านความเสี่ยงองค์กร สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
   ให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนไทยของโรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
   พัฒนาเชื่อมโยงระบบความเสี่ยงด้านสุขภาพและความเสี่ยงองค์กร ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค AIMC) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
   ให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
   ให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
   ให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร Synnex(Thailand) Public Company Limited
   ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ Digital ERM (Enterprise risk management) ธนาคาอาคารสงเคราะห์ 
   ที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คณะกรรมการ คณะทำงานและตำแหน่งด้านบริหารความเสี่ยง

   มีค. 2566- ปัจจุบัน
   ที่ปรึกษาเลขาธิการด้านความเสี่ยงองค์กร สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
  พค. 2566- ปัจจุบัน
   คณะทำงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

  
พ.ย. 2562-
ปัจจุบัน
   รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  เม.ย. 2564-ปัจจุบัน
   ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-ธนบุรี
  พ.ค. 2564-ปัจจุบัน
   คณะทำงานการจัดการความเสี่ยงและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  พ.ค. 2564-ปัจจุบัน
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
  ม.ค. 
2563-ปัจจุบัน
   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท เน็คซ์แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
  ต.ค. 2561-ปัจจุบัน
   อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ส.ค. 2556-ก.ย. 2561
   หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  เม.ย. 2555-ก.ค. 2556
   ผู้จัดการความเสี่ยง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) – DTAC
  มี.ค. 2554-เม.ย. 2555
   ผู้จัดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด 
(มหาชน)
  มี.ค. 2553-มี.ค. 2554
   เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  พ.ค. 2550-
พ.ค. 2551
   เจ้าหน้าที่วิจัยธุรกิจ สายงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Cum sociis natoque penatibus et

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.

Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.